شابلون

کدفنی: 100002

استفاده در لوله کشیهای 5 لایه
نوع ورق : گالوانیزه
ضخامت ورق : 1 میله