شابلون زوج

کدفنی: 100003

استفاده درلوله کشیهای 5لایه
نوع ورق : گالوانیزه
ضخامت ورق : 1میله و8دهم