بست کلکتوردر4 سایز

کدفنی: 100005

استفاده در لوله کشی 5لایه
نوع ورق : گالوانیزه
ضخامت ورق : 2/5میله