دایاق سپر جلوی پیکان

کدفنی: 100010

نوع ورق : ورق سیاه
ضخامت ورق : 5 میله