لطفاً از روی نقشه استان مورد نظر خود را انتخاب نمائید

اطلاعات نمایندگی:

نام و نام خانوادگی: ..................................

سمت: ..................................................

شماره همراه: ..........................................

شماره دفتر: ............................................

یارانامه: .................................................

آدرس: ...................................................

محدوده های تحت فروش و پشتیبانی

------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------فرایند اعطای نمایندگی:


 1. دریافت و تکمیل فرم درخواست نمایندگی برخط
 2. بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی.
 3. در صورت تایید متقاضی در مصاحبه، تکمیل مدارک وی توسط مدیریت امور شعب و نمایندگان.
 4. بررسی شرایط احراز متقاضی و ثبت نام متقاضی در سیستم متقاضیان نمایندگی توسط مدیریت امور شعب و نمایندگان.
 5. مصاحبه نهایی.
 6. بررسی مدارک وی و تایید نهایی.
 7. اخذ تضامین لازم از تأییدشده و استعلام آن.
 8. معرفی جهت گذراندن دوره های آموزشی لازم در دفتر مرکزی.
 9. عقد قرارداد و اعطای گواهی نمایندگی موقت سه ماهه از سوی مدیریت امور شعب و نمایندگان.
 10. تحویل دفتر و تجهیز دفتر نمایندگی مطابق طرح استاندارد شرکت از سوی متقاضی نمایندگی.
 11. بازدید و تایید نماینده از دفتر مطابق طرح استاندارد شرکت و ارسال گزارش و عکس دفتر به مدیریت امور شعب و نمایندگان.
 12. شروع به کار در دفتر نمایندگی تحت نظارت مستقیم شعبه متبوع.

شرایط اعطای نمایندگی بر اساس قوانین زیر خواهد بود:


 1. عدم اعتياد به مواد مخدر.
 2. نداشتن سوء پيشينه کيفري و همچنين نداشتن سابقه محکوميت .
 3. داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم.
 4. داشتن حداقل مدرک کارداني در رشته های مدیریت فروش و بازاریابی ( و يا ساير رشته ها با گرایش فنی) با حداقل دو سال سابقه کار در زمینه فروش و بازاریابی.
 5. حداقل سن 28 سال و حداکثر 58 سال تمام.
 6. تسلیم سفته یا چک به میزان 1 میلیارد ریال با ظهرنویسی دو نفر ضامن کاسب معتبر یا کارمند دولت ( ضمناً امضاء ضامنین باید در دفتر اسناد رسمی گواهی شود.
 7. توانایی جذب و مدیریت نیروی مورد نظر شرکت.
 8. عدم اشتغال به مشاغل دیگر اعم از دولتی، خصوصی .
 9. داشتن ظاهر مناسب،مشتری مدار و خوش صحبت.

فرم اولیه درخواست نمایندگی:


اطلاعات شخصی:
اطلاعات اسکان:

عکس متقاضی
avatar
محل درخواست نمایندگی:
اطلاعات تحصیلی:

سوابق فعالیتی:

قابل ذکر است فعالیت و انصراف از ادامه همکاری از سوی نماینده،در کمتر از یک ماه شامل حقوق و مزایا نخواهد شد.