قطعه کلاف جناقی

کدفنی: 100001

جلوبندی خودروی پژو، پرشیا، سمند
نوع ورق: اسیدشویی
ضخامت ورق : 3میله
جوش پیچ با co2 و لبه اردکی با جوش سربه سر