شابلون رادیاتور

کدفنی: 100004

استفاده درلوله کشیهای 5لایه
نوع ورق : گالوانیزه
ضخامت ورق: یک میله وهشت دهم