جاچراغی عقب نیسان(چپ وراست)

کدفنی: 100006

نوع ورق : روغنی
ضخامت ورق : 1/25 میله