قطعه دوسرپیچ پژو 206

کدفنی: 100008

نوع ورق : روغنی
ضخامت ورق: 2میله و3میله